བོད་ཀྱི་ལྷ་རིས་པ་ཁྲི་བཙན་རབ་བརྟན་གྱི་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།
2017-09-12
བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་འཁྲབ་སྟོན་པ་བདེ་སྐྱིད་དང་སྒྱུ་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ལམ་བུ།
2016-08-23
ཨ་སྔགས་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།
2016-06-30
ཞང་ཞུང་གནའ་རྫས་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་ཚེ་རྒྱལ།
2016-04-13
མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན།
2015-11-29