བྱང་བྱ་དུར་ལ་གནས་མཇལ་དུ་སོང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དྲི་མེད་ལེགས་རྒྱན།
2019-01-20
ཤར་གཉན་དུང་རི་དཀར་པོར་གནས་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཟིན་བྲིས།
2017-12-16
གནས་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་འུག་གདོང་ཆེན་མོའི་བཀའ་བློན་དྲག་རྩལ་གནས་བདག་སྟག་པོ།
2017-06-28
གནས་ཆེན་ཤར་དུང་རི།
2016-09-01
གནས་ཆེན་བྱང་བྱ་དུར།
2015-11-29
གནས་མཆོག་བྲག་དཀར་བྱ་རྒོད།
2015-11-29