བཤད་སྒྲུབ་སློབ་གླིང་གིས་པར་བསྐྲུན་གནང་བའི་དཔེ་དེབ་ཁག་གཅིག

མདོ་སྨད་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་འདུས་སྡེ་ཆེན་མོ་༧དཔལ་གཤེན་བསྟན་དགའ་མལ་དགོན་ཆེན་གྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་སློབ་གླིང་གིས་གཙོ་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་རབ་དཔེ་དེབ་ཁག་གཅིག
2.jpg
1.jpg
3.jpg